.
uk
Worldwide
Оголошення конкурсу серед суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

ТОВ  «Гледфарм ЛТД» (надалі – Товариство) оголошує конкурсний відбір (надалі – Конкурс) серед суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – Аудитори) для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Аудиторське завдання:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

30 листопада 2020 року

Критеріями оцінки пропозицій для вибору Аудитора є:

 • Запропонована вартість послуг,
 • Строки виконання послуг,
 • Репутація Аудитора.

 

Вимоги щодо термінів проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства:

 • Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства мають бути представлені Товариству не пізніше 15 травня 2021 року.
 • Для участі в Конкурсі Аудитори мають подати наступні документи:Анкету, яка повинна містити наступну інформацію:
 • назву компанії, ідентифікаційний код юридичної особи, адресу, номер свідоцтва та дату його видачі,контактну інформацію (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;
 • довідку про діяльність компанії (Аудитора);
 • довідку про чисельність працівників та інформацію щодо кваліфікованого персоналу Аудитора (ПІБ та № сертифікату) з діючими сертифікатами, зокрема щодо ключового партнера з аудиту, який буде надавати послуги;
 • – перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки;
 • – лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”
 • довідку щодо підтвердження проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості;
 • визначення обмежень, у разі їх наявності, надавати послуги ТОВ «Гледфарм ЛТД» (у випадках, якщо Аудитор вже співпрацював з Товариством раніше).
 1. Витяг з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
 1. Комерційну пропозицію (перелік послуг, вартість в гривнях, розрахунок вартості послуг, строки та план проведення аудиту). Додаткові документи:
 • копію фінансової звітності за 2018 рік (Ф1. Баланс; Ф2. Звіт про фінансові результати);
 • копію діючого договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності.

Вказаний договір страхування має відповідати вимогам діючого законодавства України, в тому числі вимогам, зазначеним в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (з наступними змінами і доповненнями). Договір страхування має бути чинним у період проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

 • інші документи в разі необхідності (за додатковим запитом).

У конкурсі можуть брати участь Аудитори, які:

 • відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (з наступними змінами і доповненнями) до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається. Не допускаються до участі в Конкурсі Аудитори, які:
– не відповідають вимогам Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та критеріям відбору;
– подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;
– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Документи мають бути надіслані на електронну скриньку offer@gladpharm.com

Рішення про вибір Аудитора буде оголошено на сайті Товариства до 05 грудня 2020 року.

Додаткові умови:

-перемога у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається вищим органом управління ТОВ «Гледфарм ЛТД».
-рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.