.
uk
Worldwide
ЗАПОВНИТИ КАРТУ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТА
  Ініціали пацієнта:
  Стать:
  Дата народження
  Вагітність:
  Захворювання печінки:
  Захворювання нирок:
  Алергія:
  ПІДОЗРЮВАНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ(-БИ) (ПЛЗ)
  Дата початку прийому (дд/мм/рррр)
  Дата закінчення прийому (дд/мм/рррр)
  Додати ще одне призначення
  ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ (-БИ) (які приймали протягом останніх 3-х місяців)
  Чи приймали протягом останніх 3 місяців інші лікарські засоби?
  ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ (ВЕ)
  Дата фіксації ВЕ (дд/мм/рррр)
  Чи супроводжувалася заміна ПЛЗ зникненням наслідків ВЕ?:
  Чи відмічено поновлення наслідків ВЕ після повторного призначення ПЛЗ?:
  Вжиті заходи:
  Наслідок:
  Критерії серйозності:
  ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕПОРТЕРА
  Дата отримання інформації про ВЕ
  Дата заповнення